Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

17.5 tỷ Úc kim tiền hưu bổng chưa về tay người nhận

Thậm chí là có một người tại NSW còn chưa ‘chịu’ nhận lại số tiền hưu bổng lên tới 2 triệu Úc kim trong tài khoản của mình.
18:54 12/10/2018

Hàng triệu công dân Úc chưa nhận về số tiền hưu bổng trong tài khoản của mình với tổng trị giá lên đến 17.5 tỷ Úc kim.

“Toàn bộ hệ thống dữ liệu của chúng tôi đã chỉ ra được một khoản tiền rất lớn ‘thất thoát’ khỏi túi của người dân,” trợ lý Ủy viên Graham Whyte cho biết.

Công dân Úc đang được yêu cầu kiểm tra khẩn cấp bất kỳ tài khoản hưu bổng nào mà họ chưa nhận về, vì hiện tại có đến 17.5 tỷ đô la đang nằm trong các quỹ và chờ đợi người nhận chúng.

Sở Thuế Úc còn cho biết có một người thậm chí là chưa yêu cầu hoàn trả tài khoản hưu bổng của họ, với số tiền lên đến hơn 2 triệu Úc kim.

Ông Graham Whyte còn cho biết thêm, có rất nhiều người mất thông tin về tài khoản hưu bổng của họ khi họ chuyển chỗ làm, chuyển chỗ ở, hay chỉ đơn giản là mọi người thường hay quên cập nhật thông tin cá nhân của họ.

Danh sách những mã vùng hiện tại đang giữ số tiền hưu bổng chưa có người nhận nhiều nhất bao gồm:

1. 4740, QLD - $60.1 triệu

2. 2170, NSW - $59.2 triệu

3. 4870, QLD - $57.5 triệu

4. 3030, Vic - $56.7 triệu

5. 4350, Qld - $53.3 triệu

6. 2560, NSW - $50.2 triệu

7. 2010, NSW - $45.7 triệu

Nguồn: Sbs.com.au

Từ khóa: