Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Bài học tiếng Đức: Việc làm: Xin việc làm

Việc làm: Xin việc làm
23:00 27/07/2018

Tôi đang tìm kiếm một công việc

Ich suche Arbeit

Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?

Kann ich Ihren Lebenslauf sehen?

Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi

Hier ist mein Lebenslauf

Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?

Haben Sie Referenzen, an die ich mich wenden kann?

Đây là danh sách người tham khảo của tôi

Hier ist eine Liste meiner Referenzen

Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?

Wie viel Erfahrung haben Sie?

Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?

Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet?

3 năm

Drei Jahre

Tôi tốt nghiệp trường trung học

Ich habe Abitur

Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học

Ich habe einen Hochschulabschluss

Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian

Ich suche eine Teilzeitstelle

Tôi muốn làm việc toàn thời gian

Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten

Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?

Bieten Sie Krankenversicherung an?

Có, sau sáu tháng làm việc ở đây

Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten

Nguồn: lingohut

Từ khóa: