Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

TIN MỚI NHẤT
  • Tiến tới bình đẳng giới trong thu nhập

    Tiến tới bình đẳng giới trong thu nhập

    Bất bình đẳng thu nhập theo giới đang là vấn đề thời sự nóng tại một số nước châu Âu. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nước tại lục địa già đã công bố những biện pháp mạnh mẽ nhằm chống lại sự phân biệt đối xử về tiền lương giữa nam giới và nữ giới.
1