Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Nhập quốc tịch Đức - cần những gì

Nhập quốc tịch Đức - cần những gì
Theo điều 10, luật Quốc tịch Đức (StAG), người muốn nhập quốc tịch Đức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
TIN MỚI NHẤT