Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Điều dưỡng viên Việt Nam có khả năng làm việc tại Đức

Sau thành công của chương trình đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại CHLB Đức, phía CHLB Đức đã quyết định mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại các bệnh viện của Đức.
12:56 12/06/2017

 Phóng viên Báo BHXH đã có cuộc trao đổi với bà Chu Thị Phương Nhung- Điều phối viên khu vực (tổ chức GIZ) liên quan đến vấn đề này.

 

Bà Chu Thị Phương Nhung- Điều phối viên khu vực (tổ chức GIZ)
Bà Chu Thị Phương Nhung- Điều phối viên khu vực (tổ chức GIZ)

Thưa bà, bà có thể nói rõ hơn về chương trình tuyển chọn đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già và chương trình đưa sang làm việc tại các bệnh viện của Đức?

Bà Chu Thị Phương Nhung: Đây là khoá thứ 2 Chương trình thực hiện thí điểm đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại Đức. Khóa thứ nhất triển khai thí điểm trong 2 năm (năm 2013 và 2014) do từ năm 2012 Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (CHLB Đức) thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn ứng viên điều dưỡng Việt Nam để đưa sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già. Như vậy, đây là 2 khoá tách biệt hoàn toàn nhau, mỗi khoá chúng tôi phân biệt làm 2 pha. Năm 2013- 2014 là một pha, chỉ thực hiện đưa điều dưỡng viên sang chăm sóc người già; đến năm 2016- 2017 này là khoá đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của CHLB Đức.

Tôi cũng nói thêm rằng, khi chương trình thực hiện thí điểm có nghĩa là toàn bộ ngân sách sẽ do Chính phủ Đức tài trợ chứ không phải từ bất kỳ DN tư nhân nào. Để đảm bảo “làm thử” có thành công hay không trước khi nhân rộng thì số lượng ứng viên tham gia cũng đã được nghiên cứu rất cụ thể chứ không phải làm thí điểm với những con số lớn. Nếu thực hiện thí điểm với số lượng đông thì chất lượng sẽ không đảm bảo và chúng tôi mong muốn thí điểm sẽ phải đảm bảo thành công.

3

Bà có thể thông tin cụ thể hơn về số lượng tuyển điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại CHLB Đức từng khóa?

– Trong 2 năm triển khai thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và phía Đức là Bộ Kinh tế và Năng lượng giao cho Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) là cơ quan thực hiện. Mỗi khóa chúng tôi tuyển 125 em đầu vào nhưng sẽ chọn 100 đưa sang Đức. Trong thời gian thí điểm, chúng tôi đã đưa được 200 điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. Đến nay, gần 100 học viên khóa 1 đã vượt qua các kỳ kiểm tra và tốt nghiệp vào tháng 10-2015 được tiếp tục ở lại Đức làm việc. Điều này cũng tương tự với dự án tuyển điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của Đức trong 2 năm tới.

Thưa bà, bà có thể nói rõ hơn về chương trình tuyển chọn đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già và chương trình đưa sang làm việc tại các bệnh viện của Đức?

Bà Chu Thị Phương Nhung: Đây là khoá thứ 2 Chương trình thực hiện thí điểm đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại Đức. Khóa thứ nhất triển khai thí điểm trong 2 năm (năm 2013 và 2014) do từ năm 2012 Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (CHLB Đức) thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn ứng viên điều dưỡng Việt Nam để đưa sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già. Như vậy, đây là 2 khoá tách biệt hoàn toàn nhau, mỗi khoá chúng tôi phân biệt làm 2 pha. Năm 2013- 2014 là một pha, chỉ thực hiện đưa điều dưỡng viên sang chăm sóc người già; đến năm 2016- 2017 này là khoá đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của CHLB Đức.

Tôi cũng nói thêm rằng, khi chương trình thực hiện thí điểm có nghĩa là toàn bộ ngân sách sẽ do Chính phủ Đức tài trợ chứ không phải từ bất kỳ DN tư nhân nào. Để đảm bảo “làm thử” có thành công hay không trước khi nhân rộng thì số lượng ứng viên tham gia cũng đã được nghiên cứu rất cụ thể chứ không phải làm thí điểm với những con số lớn. Nếu thực hiện thí điểm với số lượng đông thì chất lượng sẽ không đảm bảo và chúng tôi mong muốn thí điểm sẽ phải đảm bảo thành công.

Bà có thể thông tin cụ thể hơn về số lượng tuyển điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại CHLB Đức từng khóa?

– Trong 2 năm triển khai thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và phía Đức là Bộ Kinh tế và Năng lượng giao cho Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) là cơ quan thực hiện. Mỗi khóa chúng tôi tuyển 125 em đầu vào nhưng sẽ chọn 100 đưa sang Đức. Trong thời gian thí điểm, chúng tôi đã đưa được 200 điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. Đến nay, gần 100 học viên khóa 1 đã vượt qua các kỳ kiểm tra và tốt nghiệp vào tháng 10-2015 được tiếp tục ở lại Đức làm việc. Điều này cũng tương tự với dự án tuyển điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của Đức trong 2 năm tới.

Từ khóa: