Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Việt kiều về nước và nỗi lo quà cáp

Việt kiều về nước và nỗi lo quà cáp
Gần đến ngày về thăm cố hương, tôi bồi hồi nhẩm đếm. Xa nhà đã hơn 4 năm, tưởng tượng đến ngày hội ngộ gần kề, tôi mừng muốn khóc.
TIN MỚI NHẤT