Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Nhập quốc tịch Đức - cần những gì

Theo điều 10, luật Quốc tịch Đức (StAG), người muốn nhập quốc tịch Đức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
00:00 07/02/2019

1. Có giấy phép cư trú tại thời điểm nộp đơn và đã cư trú hợp pháp từ 8 năm trở lên.

2. Đảm bảo có cuộc sống cho mình và các thành viên trong gia đình. Ví dụ như vợ hoặc chồng và các con (không nhận trợ cấp xã hội và Hartz IV).

3. Có đủ diện tích nhà ở theo quy định.

4 Đóng bảo hiểm y tế

5. Nếu làm nghề tự do phải đóng bảo hiểm y tế và mất sức.

6. Trình độ tiếng Đức đủ để giao dịch, theo luật mới phải có chứng chỉ B1 tiếng Đức và thi đỗ trắc nghiệm " Einbürgerungstest".

7. Không phạm tội tại CHLB Đức.

8. Thừa nhận luật pháp Đức.

9. Từ bỏ quốc tịch mình đang có.

Nguồn: Tapchihuongviet.eu

Từ khóa: