Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Phân biệt cách sử dụng “nicht” và “kein” trong tiếng Đức

Các trường hợp sử dụng mạo từ “kein“:
23:00 10/03/2018
3

1. Để phủ nhận trong câu trả lời cho câu hỏi có chứa các mạo từ “ein/enie/enen”:

Ví dụ: Ist das eine Lampe? – Nein, das ist keine Lampe. (Có cái đèn nào ở đây không? – Không, không có cái đèn nào ở đây cả.)

2. Để phủ nhận cho các vị ngữ là danh từ đứng một mình hoặc đứng kèm tính từ.

Ví dụ:

Ich kenne keinen Zahnarzt. (Tôi chẳng biết bác sĩ nha khoa nào cả.)

hoặc Ich kenne keinen guten Zahnarzt.  (Tôi chẳng biết bác sĩ nha khoa nào tốt cả.)

Lưu ý:

– Trong câu Ich lerne nicht Deutsch, dù Deutsch là danh từ nhưng vì “Deutsch lernen” là một cụm động từ chứ không phải vị ngữ tách biệt nên trong trường hợp này phải sử dụng mạo từ “nicht“.

Keinekeinen trong các ví dụ trên liên quan đến kiến thức đuôi mạo từ ở các cách trong tiếng Đức. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Đuôi mạo từ trong tiếng Đức.

Các trường hợp sử dụng trạng từ “nicht“: Các trường hợp còn lại.a

Từ khóa: