Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Thi cử ở Đức: Có quay cóp hay không?

Học Đại học bên Đức, không giống ở Việt Nam có điểm danh mỗi lần lên lớp, ở đây, hầu hết phụ thuộc vào Sự tự giác của Sinh viên.
12:23 01/07/2017

Mỗi ngành học có một số lượng Tín chỉ riêng cần phải đạt, nếu đạt hết sẽ hoàn thành Chương trình học.

Mỗi môn thi, Sinh viên được phép làm tối đa 3 lần. Nếu sau cả 3 lần đều trượt, Sinh viên sẽ không được phép học ngành đang học và các ngành khác có môn thi trượt đó.

Mỗi Sinh viên có một Tài khoản điểm riêng. Thi trượt môn nào, số điểm sẽ bị trừ đi trong tài khoản và nếu hết điểm, Sinh viên sẽ không được phép theo học nữa. 

Số điểm bị trừ trong Tài khoản phụ thuộc vào số Tín chỉ của mỗi môn thi. Ví dụ: Môn Kinh tế có số Tín chỉ 6, nếu thi trượt sẽ bị trừ 6 điểm trong TK điểm.

Chuyện thi cử ở các trường Đại học bên Đức phần lớn theo tiêu chí: “Học gì – Thi nấy”. Có nghĩa là phải học hết những gì thầy/ cô giáo dạy trong cả học kỳ.

Cũng có trường hợp, thầy/ cô giáo sẽ bớt cho 1, 2 chương (tuỳ theo Độ thương SV

Từ khóa: