Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu bị mất ở nước ngoài

Hỏi: Hiện tôi đang là sinh viên đang du học tại Đức, tôi đánh rơi mất Hộ chiếu và không tìm lại được. Vậy xin hỏi tôi cần phải làm gì để có thể xin cấp lại hộ chiếu? Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu bị mất ở nước ngoài như thế nào? (Phan Mạnh Hùng – Munchen)
21:00 17/06/2018

Trả lời:

Theo quy định tại tiết a, điểm 3 Mục II Thông tư số 27/2007/TT-BCA (A11) ngày 29/11/2007 hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: “Nếu hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại”.

Như vậy, với quy định trên khi bị mất hộ chiếu bạn nên gửi đơn trình báo về việc mất hộ chiếu cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán Việt Nam tại Đức) và cơ quan có thẩm quyền của nước này biết. Nội dung đơn trình báo bạn cần ghi rõ các thông tin như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức khi nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của bạn sẽ có trách nhiệm chuyển đơn hoặc thông báo nội dung trong đơn về Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bằng cách nhanh nhất để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi nhận được thông tin về hộ chiếu bị mất ở nước ngoài phải thực hiện ngay việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó và thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để cơ quan này có cơ sở xem xét cấp lại hộ chiếu theo quy định. Khi đó, bạn có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để tiến hành thủ tục xin cấp lại hộ chiếu phổ thông do bị mất.     

Bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu phổ thông bao gồm các tài liệu sau: (i) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (theo mẫu); (ii) 03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền mầu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm  (trong đó 1 ảnh dán vào Tờ khai, 2 ảnh đính kèm); (iii) Đơn trình báo mất hộ chiếu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại hoặc đơn nêu lý do làm mất hộ chiếu; (iv) Nếu bạn đã được nước sở tại cho cư trú thì nộp kèm theo giấy phép cư trú hợp lệ. Trường hợp chưa được nước sở tại cho cư trú thì trong tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu cần ghi rõ nguồn gốc, thời gian, lý do và mục đích đến cư trú ở nước sở tại, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nguồn: Tapchihuongviet.eu

Từ khóa: