Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

TẢN MẠN VỀ CẢNH SÁT Ở ĐỨC

TẢN MẠN VỀ CẢNH SÁT Ở ĐỨC
Nghề cảnh sát ở Đức cũng là nghề nghiệp thông thường như bao nghề trong xã hội, chỉ khác nhau một điểm là ai muốn vào nghề này, thì ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ về mọi tiêu chuẩn và chiều cao, thì người muốn trở thành cảnh sát phải chưa từng phạm tội , không là thành viên của đảng phái nào ( vì nghề nghiệp cảnh sát ở Đức là giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ người dân là chính, chứ không phải là lực lượng riêng của bất cứ đảng phái nào ) và đương nhiên phải có quốc tịch Đức .
TIN MỚI NHẤT