Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

“Ý thức của người Việt Nam tệ đến mức bực mình và thất vọng”

“Ý thức của người Việt Nam tệ đến mức bực mình và thất vọng”
Dù tôi biết có nhiều người Việt Nam tốt, nhưng tôi phát hiện ra một vấn đề trong văn hóa của số đông: nhiều người không thể hợp tác tích cực và tuân thủ trật tự trong cùng một tập thể lớn.
TIN MỚI NHẤT