Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Năng lượng tái tạo ở Đức bằng khoảng tổng điện năng mà Việt Nam đã sản xuất năm 2016

Năng lượng tái tạo ở Đức bằng khoảng tổng điện năng mà Việt Nam đã sản xuất năm 2016
Theo ông Jörg Rüger - Bí thư Thứ nhất, ĐSQ Đức tại Việt Nam, 20 năm trước năng lượng tái tạo chẳng đóng vai trò gì trong ngành điện lực của Đức. Tuy nhiên, năm ngoái chỉ riêng điện gió, điện năng lượng mặt trời và điện sinh khối đã đóng góp 167 TerraWatt điện/giờ, bằng khoảng tổng điện năng mà Việt Nam đã sản xuất năm 2016.
TIN MỚI NHẤT