Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Tôi muốn cho cháu là người VN tại Đức về sống cùng, phải làm gì

Hỏi: Tôi có cháu ruột mang quốc tịch Đức. Hiện tại, ba mẹ cháu muốn cho cháu về Việt Nam sống cùng tôi một thời gian. Xin hỏi trong trường hợp như vậy thì chúng tôi cần những giấy tờ gì?
12:26 21/07/2017

Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Pháp lệnh 24): Người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu và thị thực nhập cảnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh căn cứ vào thời hạn trên thị thực để cấp giấy chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh.

Do vậy, cháu bạn cần chuẩn bị những giấy tờ quy định tại mục II.1.a, Thông tư liên tịch Bộ Công an – Bộ Ngoại giao số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch Bộ Công an – Bộ Ngoại giao số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh 24 (Thông tư liên tịch số 04) để xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp thị thực Việt Nam (theo mẫu);

- Hộ chiếu hoặc các giấy tờ thay thế hộ chiếu. Thời hạn còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất 01 tháng so với giá trị của thị thực xin được cấp;

- Thông báo của bạn về việc đã làm thủ tục nhập cảnh cho cháu bạn tại Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an (nếu thuộc trường hợp bạn mời cháu bạn vào Việt Nam thăm mình và đã nộp đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cú tại Cục xuất nhập cảnh).

Theo quy định tại mục III.1.a và mục III.2, Thông tư liên tịch số 04: Cơ quan Quản lý Xuất Nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú đến hết thời hạn thị thực cho người nước ngoài mang thị thực. Nếu ở thời điểm nhập cảnh mà thời hạn của thị thực còn giá trị không quá 15 ngày, thì cấp giấy chứng nhận tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Theo đó, cháu bạn cần xuất trình hộ chiếu, tờ khai nhập cảnh, chứng nhận tạm trú, thị thực và điền vào phiếu khai tạm trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh ban hành.

Trường hợp cháu bạn muốn được ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian trong giấy chứng nhận tạm trú thì trực tiếp xin gia hạn giấy chứng nhận tạm trú tại Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh hoặc Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh – Bộ Công an (hay thực hiện việc gia hạn thông qua bạn nếu thuộc trường hợp bạn mời cháu bạn vào Việt Nam để thăm mình bằng cách gửi văn bản kèm theo hộ chiếu của cháu bạn đến Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh) (Căn cứ mục IV.2.a Thông tư liên tịch số 04).

Từ khóa: