Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Việt kiều có Quốc tịch Việt Nam được đăng ký là nhà đầu tư trong nước

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn việc theo dõi và quản lý đối với nhà đầu tư cá nhân là người Việt Nam có hai quốc tịch.
19:00 02/11/2017

Theo đó, nhà đầu tư này sẽ được đăng ký là nhà đầu tư trong nước theo số hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn sử dụng khi đăng ký mở tài khoản hoặc đăng ký sở hữu chứng khoán.

Những nhà đầu tư thuộc diện này trước đây đã đăng ký là Quốc tịch nước ngoài, trên danh sách cổ đông của các công ty hoặc đăng ký mở tài khoản tại các công ty chứng khoán có thể thực hiện điều chỉnh thông tin tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán sang loại hình nhà đầu tư trong nước (khi đó sẽ không sử dụng mã giao dịch cùng mã tài khoản lưu ký đã được cấp). Trường hợp các nhà đầu tư này không lựa chọn Quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục đăng ký mã số giao dịch với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định./.

 Nguồn: Tapchihuongviet.eu

Từ khóa: